දිනපතා යදින යාච්ඤා

ජපමාල යාච්ඤා

කුරුසියේ ලකුණ

පියාණන්ගේද, පුත්‍රයාණන්ගේද, ශුද්ධාත්මයාණන්ගේද නාමයෙන්, -ආමෙන්./p>

විශ්වාස ලක්ෂණය

අහස පොලව මැවූ සර්වබලධාරි පිතාවන දෙවියන් කෙරෙහිද, ඔහුගේ ඒක පුත්‍ර වූ අපගේ ස්වාමි වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තු තුමන් කෙරෙහිද විශ්වාසකරමි.මොහු ස්ප්‍රීන්තු සාන්තු විසින් ගැබ බැස කන්‍ය මරියතුමියගෙන් උපන්නාහ.පෝන්සියෝ පිලාත්තුට යටහත්ව වදවිඳ කුරුසියේ අණගැසුම් කා උකුත්වී තැම්පත් කරන ලද්දාහ.
පාතාලවලට බැස තුන්වෙනිදා මලවුන් කෙරෙන් උත්ථානකර වදාලාහ.පරමණ්ඩලවල නැගී සර්වල්ලභවූ දෙවි පියාණන්ගේ දකුණු පාර්ශයේ වැඩසිටින්නාහ.එහිසිට ජීවතුන්ටත් මලවුන්ටත් නඩු වදාරන්නට වඩිත්මය .ස්ප්‍රීන්තු සාන්තු කෙරෙහිද, සාධාරන සාන්ත සභාවෙහිද, ශාන්තුවරයන්ගේ සමොක්ෂ ධර්මලාභයෙහිද, පාප ක්ෂමාවෙහිද, මාංශ උත්ථානයෙහිද, අනන්ත ජීවිතයද, විශ්වාස කරමි. ආමෙන්.

ස්වර්ගයෙහි වැඩ සිටින

ස්වර්ගයෙහි වැඩ සිටින අපගේ පියාණෙනි, ඔබවහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ප්‍රශංසා වේවා, ඔබවහන්සේගේ රාජ්‍යය පැමිණේවා. ඔබවහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයෙහි මෙන් මෙලොවෙහිද ඉටු වේවා,
අපගේ එදිනෙදා භෝජනය අද අපට දානය කළ මැනව, අපට වරද කරන අයගේ වැරදි අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපගේ වැරදිද කම කළ මැනව, පාප අවස්ථාවන්ට අසු වීමට ඉඩ නොදී අයහපතින් අප මුදා ගත මැනව.

නමෝ මරියනි

නමෝ මරියනි, ප්‍රිය ප්‍රසාද පුර්ණවන්තියනී, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ කෙරෙහිය, ස්ත්‍රීන් අතුරින් ආශීර්වාද ලද්දී ඔබ වහන්සේය, ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි පළවන් ජේසුස් ආශීර්වාද ලද්දාවුමය.
සාන්ත මෑණියනි, දේව මෑණියනි පාපිවූ අප උදෙසා දැනුත් අපේ මරණ වෙලේදීත් යාච්ඤා කළ මැනව. ආමෙන්.

ත්‍රිත්වික ස්ත්‍රෝත්‍රය

පිතා, පුත්‍ර, ස්ප්‍රීතුසාන්තු නම් ත්‍රීත්වීක ඒක දේවොත්තමයාණන්ට ස්තෝත්‍ර වේවා. ආදී වූවාක් මෙන් දැනුත් නිතිපතාත් අනන්ත කාලයෙහිත් වේවා. ආමෙන්.

පාතිමා යාච්ඤාව

අහෝ මාගේ ජේසුනි, අපගේ පාප වලට ක්‍ෂමාව දුන මැනව; නිරාගින්නෙන් අප ගලවා ගත මැනව. සියලු ආත්මයන්ද, විශේෂ කොට ඔබගේ දයාව ඉතා වුවමනා ආත්මයන්ද ස්වර්ග රාජ්‍යයට ගෙන්වා ගත මැනව.

මංගල්‍ය ආරාධනාව

මංගල්‍යස්තු රාජේස්වරියනි, ක්‍රපදයා මාතාවෙනි. අපේ ජීවිතයෙනි, අපේ අමෘතයෙනි, අපේ ආධාරයෙනි, මංගල්‍යස්තු; පරදේසවාසි වූ අපි ඒවා අම්මාගේ පුත්‍රයෝ ඔබටම අඩ ගසම්හ. මේ කඳුළු විලෙහි අඩා වැලපී ඔබටම සුසුලම්හ. එසේ හෙයින් අපගේ මධ්‍යස්තයෙනි මේ ඔබගේ දයාබර නේත්‍රවල් අප දෙස යමු කල මැනව. තවද පරදේශය පසුවූ ඉක්බිති ඔබගේ ශ්‍රී කුසෙහි ආශිර්වාදලත් ඵලවන් ජේසුතුමන්ගේ දර්ශනය අපට ලබා දුන මැනව. දයාවන්තියනි, පරදුඃකිතිනි, මධුරවූ නිත්‍ය කන්‍ය මරියනි, සාන්තවූ දේව මෑණියනි. ක්‍රිස්තු වාක්දාත වලට අප හේතු වන්තයන් වන පිණිස කන්‍ය ශුද්ධවූ දේව මාතාවෙනි අප නිසා යාච්ඤා කළ මැනව.

දයාධික මනස්ථාපය

මාගේ දෙවියනි මා ඔබ වහන්සේට අනදර කල නිසා බොහෝ සේ වික්ෂෝප වෙමි. මාගේ පාප වලින් මා සදාකාල නිරගින්නට හිමි වූ හෙහින්ද මාගේ දයාබර ජේසුස් ක්‍රිස්තු ස්වාමි දරුවන් කුරුසියේ ඇණ ගැසූ හෙයින්ද විශේෂ කොට සර්වදයා යහපත්කම් ඇත්තාවූ ඔබට අනදරකළ හෙයින්ද සියලු දේට වඩා මම ඒවාට වෛර කරමි. මා කළ පාපවලට මාගේ මුළු හෘදයෙන් ක්ෂමාව ඉල්ලමි. ඔබ වහන්සේගේ පිහිටෙන් මින්මතු පව් නොකර සිටින්නටත් පව් ප්‍රස්ථා වලින් වැලකි සිටින්නටත් ඒකාන්තයෙන් පොරොන්දු වෙමි. ආමෙන්