ගරු ප්‍රසාද් පොන්නම්පෙරුම පියතුමාගේ අභිනන්දනය

වසර 5ක විශිෂ්ට සේවා කාලයක් අවසන් කළ ගරු ප්‍රසාද් පොන්නම්පෙරුම පියතුමා වෙනුවෙන් අභිනන්දන උත්සවයක් මැයි මස 5වන ඉරුදින දිව්‍ය පූජා වේලාවෙහිදී සැමරිණ. මෙහිදී, මීසම් වාසීන් නියෝජනය කරමින් කළ ස්තූති කතාවෙහි එතුමාගේ සේවය අගය කළේය. (වැඩි විස්තර බලාපොරොත්තු වන්න….)